Hundhimlen 

"Grief is the price we pay for love"


Ringlets Elver "Hardy" 

Flera gånger har jag varit inne och försökt skriva om Hardy, även fast det nu gått ett par år sedan han fick vandra vidare så gör det lika ont och tårarna bränner. 

Jag ser tillbaka på honom med stor tacksamhet, att få ha honom till låns och uppleva det starka bandet till en annan varelse under 6 års tid är få förunnat.

Jag och Hardy apporterade mycket på andjakter samt tävlade  med fina resultat på lagtävlingar, B prov och C prov. Vi hann också med att starta på kvalificeringsprov A med godkänt resultat. 

Hardy vi ses igen.

What we have once enjoyed we can never lose. All that we love deeply becomes a part of us - Helen KellerStjärnglimtens "Norpa"


Via Edsberg "Cilla"

Duckpond Strange Sunbeam "Zeke" 

Ringmaster Hudson "Lotus"

Roseridge Regal "Alex"