Winauk - Kennel & Kursverksamhet

Kursverksamhet, föreläsningar, privatträningar och friskvård. (Läs mer under flikarna)

Utbildningar inom hund

Dip. Massageterapeut Hund och Katt . Anna Nähl på Hundkuranten 1 årig utbildning. Godkänt praktiskt och teoretiskt slutprov efter 125 praktiktimmar samt 72 kurstimmar. 

Laserkurs och behandling av skador.
Blå stjärnans djursjukhus.


Ortopedkurs och rehabilitering Väsby sjukhus med specialist Peder J Haaland och Redog.


D9 Läkemedelshantering Vreta dagarna. Godkänt praktiskt och teoretiskt slutprov.


Dip. Fysioterapeut hund Naturmedicinskt hälsocenter AB
Godkänt i alla praktiska samt teoretiska prov.


Cert. Instruktör Svenska Brukshundsklubben Maud Gustavsson Lärare i Hundtjänst.


Fördjupning för Instruktörer i hundmöten med Annica Lundagårds hundskola och lärare i hundtjänst Maud Gustavsson.

Spårspecial för Instruktörer  Maud Gustavsson , Lärare i hundtjänst.

Fördjupningskurs inriktning svårare hundar. Rädsla och aggressivitet.
Mauds hundutbildning


Pedagogikkurs olika lärstilar.
Mauds Hundutbildning


Allmänlydnads Instruktör SBK
Brukshundsklubben Karlstad


Besökshund i vården Hundens hus Göteborg.


Mentalfigurant B

Mentalkunskap 1

Mentalkunskap 2
Svenska brukshundsklubben.