Hundar för jakt

Välkommen till oss!

Vårt avelsmål är att föda upp hundar som besitter de egenskaper som vi vill ha hos högklassiga jakthundar. De ska ha stor jaktlust och viltfinnarförmåga kombinerat med en mjukhet som gör dem lätta att dressera.

Vi lägger stor vikt vid att hundarna fungerar lika bra i jaktmarken som i vardagen, de ska vara socialt tillgängliga, miljöstarka och trygga överlag.

Alla de egenskaper tillsammans utgör för oss en pålitlig jaktkamrat och familjemedlem som vi med stolthet sätter kennelnamnet Winauk på.

Väl mött!

Sandra & Jörgen